Har du eller dit parforhold mistet fodfæste efter en for tidlig fødsel?

At føde for tidligt får uden tvivl de fleste forældre til at miste fodfæste for en tid. Al naturlig biologisk tilgang og oplevelse af en fødsel er ikke til stede. Med et chok i rygsækken kan vi som præmature forældre have tendens til, at blive for overbeskyttende og gøre oplevelsen til barnets identitet. Når vi som mennesker bliver defineret, vil omgivelsernes adfærd og tilgang blive farvet på forhånd og gør det svært at skabe relationen fra et neutralt og fordomsfrit afsæt. Oplevelsen må ikke gøres til en overskyggende overskrift i familien. Alene den del, kan være med til at præge barnets udvikling.

Er det oven i købet en traumatisk og voldsom oplevelse, træder du ind i moderrollen med et traume i kroppen. Et ikke bearbejdet traume påvirker din livskvalitet og skal bearbejdes. Det er et overset og betydningsfuld tilstand, der kan påvirke relationen til dit barn, din mand og andre nære relationer. Jeg vil til enhver tid anbefale alle mødre der har oplevet at føde for tidligt, at gå i individuel terapi.

Det vigtigste vi kan give et for tidlig født barn, er et roligt nervesystem at koble sig på sammen med tilgængelige og pålidelige voksne. Lige den del kan blive udfordret, når vi selv bliver så presset, at vi ikke har mere at give. Jo bedre vi kender os selv, vores adfærd og strategier til at finde tilbage i balance kombineret med evnen til at udtrykke vores behov og udtrykke os kommunikativt, jo stærkere står vi. Når vi har lille erfaring med ovennævnte kombineret med en stressende oplevelse, som en for tidlig fødsel, øges risikoen for at udvikle stress. Derfor bliver det så vigtigt at have adgang til viden om at håndtere sig selv. 

Har du født for tidligt, så stil dig selv disse spørgsmål:

  • Hvordan får du som mor kontakt til din indre ro, når hverdagen eller livet presser på?
  • Hvordan kan I som forældre bedst støtte hinanden i forældreskabet?
  • Hvad er vigtigt i tilknytningsarbejdet og ved du hvordan du understøtter det arbejde rent praktisk?
  • Hvad kræver det af jeres forældresamarbejde og kommunikation?
  • Hvor gode er I til at tale om det svære, eller hvordan I har det hver især?
  • Er der plads til parforholdet?

Det er 15 år siden jeg fødte for tidligt på Rigshospitalet Glostrup. Mine personlige erfaringer koblet på teori og fagligt afsæt som familie- og psykoterapeut og ikke mindst min passion for at hjælpe mødre og familier der har født for tidligt, gør mig til en kompetent støtte for dig og din i familie. 

Terapi, samtaler eller rådgivning kan støtte dig/jer i at komme bedst muligt fra start eller samle op og reparere. Det er aldrig for sent.

Brug for støtte?

Personligt og fokuseret

Jeg faciliterer forældresamtaler og tilbyder terapeutisk og rådgivende støtte til forældre der har født for tidligt

Hvordan styrker man tilknytningen?

Det er især de først år der er vigtige, hvor tilknytningssystemet opbygges i kontakten til de nærmeste omsorgspersoner. Det er heldigvis aldrig for sent at styrke tilknytningen. Det gør man bl.a. ved at barnet oplever pålidelige gentagelser og ved at omsorgspersoner er en tryg og nærværende kontakt for barnet. Kender du lidt til din egen tilknytningsstil?

Mors nervesystem

Mors nervesystem og evne til at kunne berolige sig selv er betydningsfuld, fordi barnet regulerer sig gennem mors nervesystem. Derfor påvirker både et roligt og et stresset nervesystem hjernens udvikling i forskellig retning. Jeg har oplevet størst personlig forandring og udvikling ved at arbejde med mit nervesystem gennem åndedræt og tempo i hverdagen.

Egenomsorg

Får du taget hånd om dig selv, og føler du dig som et betydningsfuldt medlem af familien? Får du valgt dig selv til? Giver du dig selv plads i dit eget liv? Hvordan beroliger du dig selv, når du er træt og presset, og samtidig har ansvaret for relationen, som den voksne i familien? Får du bedt om hjælp og sagt højt, hvad du har brug for?

Definition eller personlighed

Oplevelsen kan let blive det første vi fortæller og giver skylden for de udfordringer der opstår hos barnet. Både mentalt og socialt. Jeg har fokus på, hvordan I som forældre undgår, at oplevelsen ikke definerer barnet som sart og dermed præger jeres beslutninger eller tilgang til barnet. Det er også med til at forme jeres barn.

Forældresamtalen

Forældresamtalen er en vigtig samtale. Tag den så tidligt som muligt. Mange forældre får ikke talt oplevelsen igennem, fordi fokus er på barnets trivsel. Det er betydningsfuldt for begge forældre, at få sat ord på. Hvordan har I hver især oplevet den kritiske og til tider traumatiske situation. Det vækker en forståelse og omsorg for hinanden og styrker det fremtidige forældresamarbejde.

Parforholdet

Parforholdets evne til at være en støtte for hinanden er afgørende for for dynamikken og stemningen i familien. Hvad er din erfaring med at være tryg ved din partners følelser og følelsesreaktioner? Får I sat ord på det svære? Hvis det volder problemer, kan I få hjælp til at se på, hvad der står i vejen, for at opleve en bedre kommunikation i jeres parforhold.

Rammerne og hverdagen

Hvordan er tempoet, støjniveauet, mængden af aktiviteter og forudsigeligheden i jeres familie? Et barn der er født for tidligt har af gode grunde et udfordret sanse- og nervesystem. Når jeg hjælper familier, kigger jeg fra et større perspektiv og forholder mig nysgerrigt og undersøgende til, om der er noget i rammerne, der kan justeres til fordel for øget trivsel i hele familien.

Mors overopmærksomhed

De hurtige reaktioner som "UHH" eller "PAS PÅ", der kommer med et lille sæt i kroppen, ved simple små "farefulde" hverdagssituationer, er reaktioner, der kan følge med en for tidlig fødsel. Måske har det ikke været muligt at få lov at beskytte og drage omsorg for sit barn lige efter fødslen eller der har været fagpersonale omkring barnet i stedet for mor eller far. Det vækker en overopmærksomhed for barnet. I dag ved man, det er begrænsende for udviklingen af selvstændighed, fordi det svækker barnets tro på egne evner og kan forhindre mor i at have en sund, rolig og naturlig kontakt til barnet. I visse tilfælde påvirker det, at far ikke får lov at komme på banen.

Jeg er optaget af,
at den for tidlige fødsel IKKE bliver barnets historie.
Barnet er så meget andet, og meget andet påvirker udvikling og trivsel.