Fra konflikt til
KONTAKT
FORSONING
KOMMUNIKATION
i dine nære relationer

Minimerer_bred

Mistrives du i dine relationer?

De daglige små misafstemninger i vores relationer, vi ikke reparerer, vil over tid skabe afstand og tomhed imellem os.

Livskvaliteten og følelsen af samhørighed i de nære relationer bliver udfordret i måden vi kommunikerer med hinanden.

Har du nemt ved at udtrykke dine behov og sætte grænser? Begge kompetencer er afgørende for at kunne trives sammen med andre. Har du lagt mærke til, hvordan du har det, når du føler dig set, hørt eller forstået – modsat, når du ikke bliver set hørt eller forstået?

Bliver resultatet, at det påvirker din adfærd i en retning, du ikke selv ønsker? Måske kæmper du dagligt med en utilfredshed over dit liv og en adfærd der påvirker stemningen i dine nære relationer. Måske står du endda, som hver 4. dansker i den situation, at du ikke længere har kontakt til en betydningsfuld relation.

Ovenstående er oftest kimen til stor utilfredshed i livet. Kan du nikke genkendende til ovenstående, så ved jeg også, at du går med en stor længsel efter, at det skal være anderledes.

Jeg har selv gået en stor del af rejsen og ved, at det stykke arbejde der ligger i at blive voksen i sit eget liv, er betydningsfuldt – både for dig og de mennesker du holder af.

Hej, mit navn er
Anne Vig, psykoterapeut MPF

Ud over individuel terapi har jeg specialiseret mig i at facilitere den svære samtale, når afstanden imellem to mennesker er blevet så stor, at det er en belastning for relationen og smertefuldt for den enkelte.

Mest af alt, vil jeg kalde mig relationspraktiker. Jeg dechifrerer adfærd, så det bliver tydeligt, hvor adfærden kommer fra eller kalder på – oftest kalder den på kontakt med afsæt i en længsel. Det kan være mindre end småt, det der sker i kontakten i vores relationer, når vi bliver ramt og går skævt af hinanden på et split sekund. I det felt handler det i høj grad om at få placeret ansvaret og den enkelte tager ejerskab af sin andel, for det der nu engang er sket.

Når vi lærer os selv at kende, kan udtrykke behov og grænser og med nysgerrighed forsøge at se livet med andres briller, og nysgerrig kommunikation, skaber vi plads til, at kunne være os selv. Det er i det arbejde, du vil finde livfuldheden, nærværet og glæden ved livet.

Jeg tilbyder...

Er du fanget i gentagne mønstre, der sårer og lægger afstand til dine nære relationer? Oplever du spændinger og uhensigtsmæssige dynamikker i dine nære relationer? Har du svært ved at sætte grænser og føle dig forstået af dem, der står dig nærmest? Kan du genkende at være den der går med til for meget og udholder for meget?

Det er ikke uden betydning at kunne kommunikere klart og tydeligt om vores behov og grænser i relationer. Det er med til at gøre dig til en tryg relation. Vi tiltrækkes alle af tydelige relationer, fordi det føles trygt og forudsigeligt. 

Når der opstår misforståelser og manglende følelse af at blive set, hørt eller forstået i vores relationer, opstår følelsen af ensomhed, selv om vi er sammen med andre. Det kan føre til afstand i form af både konflikter og tavshed, hvilket i sin mest fundamentale form resulterer i mistrivsel. Den tilstand forsvinder ikke af sig selv.

Gennem terapi kan jeg hjælpe dig til at identificere og forstå de mønstre, der spænder ben for dig selv. Der er altid en mening bag vores handlinger, og ved at forstå den, er det muligt at arbejde mod mere tilfredsstillende relationer.

Pris: 900 kr. / 60 minutter
I København eller online

Jeg faciliterer den forsonende samtale, der kan være svær at få taget hul på, når du og en af dine nære relationer er kommet så langt væk fra hinanden, at det er svært at genskabe kontakten. Statistikken viser at hver 4. har mistet kontakten til en betydningsfuld relation. 

Afstanden kan være opstået i en særlig situation eller over længere tid. Oftest når I hver især ikke føler jer set, hørt eller forstået af den anden. Det vækker en lyst til at trække sig fra relationen, selv om der i dybet bor en længsel efter kontakt.

Måske er det svært at forblive tydelig og afgrænset i relationen, så respekten for hinanden bevares? Rigtig mange har svært ved at finde de rigtige ord eller tonefald? Det er normalt at miste sproget og ordene, når andre i en ikke rar tone angriber eller kræver svar og forklaringer.  

Sammen udfolder vi problematikken og jeg støtter jer i at formulere det, der mangler at blive sagt højt eller taget ansvar for. I den forsonende samtale lægger jeg stor vægt på at I hver især arbejder på at udvikle jeres relationelle kompetencer.

Pris 1.250 kr. / 90 minutter
Kun ved fremmøde i København

Sådan får du en afklarende samtale

Send en e-mail til mail@annevig.dk med dit mobilnummer eller en sms til 27 30 14 96

Skriv gerne lidt om, hvad du har brug for hjælp til. Så hører du fra mig.

Det siger andre om mig

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte, accepterer du brug af cookies.