Kontakten i familien er afgørende for stemningen og dermed trivslen.

Jeg rådgiver både individuelle og forældrepar, som er blevet rådvilde og usikre i forældrerollen. Et af de mest betydningsfulde temaer i børnefamilien er måde, vi kommunikerer med hinanden. God dialog mellem forældre og børn, for gennem dialogen, skaber vi forældre tryghed, forudsigelighed og rammer. Det hjælper børnene til at forstå sig selv bedre. 

De fleste konflikter, utilfredshed og mistrivsel i familien handler oftest om kontakt – mangel på kontakt eller kvaliteten af den kontakt, som det er muligt at tilbyde barnet. Tryg kontakt for barnet er at blive forstået, set og hørt på en ikke dømmende måde.  Nærende kontakt er en mangelvare i vores hverdag. Uden kontakt, vækkes følelsen i barnet af at være betydningsløs, ikke værd at elske. Følelser som barnet kan skjule og som bliver grobund for mistrivsel, der kommer til udtryk på forskellige måder. Barnet begynder at have en udadreagerende eller en indelukket/tilbagetrukket adfærd. Vi næres alle af kontakt med andre mennesker og børn næres af kontakten til deres forældre.  Det er livsvigtigt for et barn i opvæksten, for på sigt at kunne mestre svære tanker og følelser i livet som voksen. Kontakt foregår både gennem krop, øjne, tone og ord. Jeg er meget optaget af kombinationen af disse og hvordan, vi opbygger tillidsskabende kommunikation i familien, der giver følelsen af tryghed. Vi kommer dagligt med et enkelt ord i en bestemt tone på et øjeblik, til at miste kontakten til hinanden. Det øjeblik som starter en konflikt eller hvor barnet lukker i og trækker sig, ved at løbe væk.

Mange forældre kommer til forældrerådgivning, fordi et barn ikke trives. Når et familiemedlem ikke trives påvirker det dynamikken i resten af familien.  Ofte udspringer de mange konflikter eller mistrivsel i familien af det samspil som foregår imellem de voksne og den type eller mængde af nærende kontakt der flyder i familien. Derfor er det sjældent, at børn er med til samtalerne. Vi kan ikke fikse det vores børn lider under,  men som forældre kan vi hver især blive nysgerrige på egen adfærd og hvad vi bidrager med af sund eller usund energi ud i familien. Det skaber forandring som ringe i vandet.

Hvad kan familierådgivning?

Familierådgivning støtter forældre til at kunne:

 • Få et bedre forhold til barnet
 • Støtte barnets svære følelser
 • Få trygge og frie børn, som føler sig forstået og involverede
 • Få god kontakt og mere åbenhed i samtalerne
 • Blive tryg ved at sætte grænser for sig selv og for barnet
 • Føle større samhørighed og glæde i fællesskabet
 • Få større tro på sig selv som forældre

Hvor mange samtaler skal der til?

Det er aldrig til at forudsige, hvor mange gange der skal til, for at der sker en forandring. Nogle problematikker klares over en samtale og med ændret fokus og adfærd, når I kommer hjem.

Andre gange kræver det flere samtaler, fordi der kan være mange lag, der ligger til grund for en dårlig stemning eller mange konflikter i en familie. Hvis der er behov for det, anbefaler jeg også individuelle samtaler med hver af jer som forældre og efterfølgende med begge forældre sammen igen. Det giver mig et større indblik og bredere perspektiv, for at kunne komme til problemets kerne.

Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler og problematikker, så I hver gang går herfra med handlevenlige input til at gribe udfordringerne an på en anden måde.

Min tilgang

Som rådgiver er det mit ansvar at skabe et trygt rum til de sårbare samtaler, hvor I vil føle jer set, hørt og forstået. Et behov man har med sig hele livet – ikke kun når man er barn.

Jeg tager altid udgangspunkt i, at vi som forældre gør det bedste vi kan, ud fra den viden og det overskud vi har lige nu. Min tilgang er oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at jeg ikke fortolker eller analyserer jeres fortælling, men forholder mig nysgerrigt til

 • hvordan livet opleves hos den enkelte i jeres familie
 • hvordan I påvirker hinanden med jeres måde at være på
 • hvilke konsekvenser adfærd har for kvaliteten i relationen. 

Samtalen tager afsæt i konkrete eksempler fra dit / jeres liv. Det gør det nemmere at sætte ord på.  I er eksperter på jeres liv og jeg er sparringspartner, der med min viden og spørgsmål støtter jer i, at finde svar, der giver nye erkendelser. Det til sammen, vil bane vejen for forandring, på det som ikke fungerer lige nu. 

Jeg tager altid udgangspunkt i, at vi som forældre gør det bedste vi kan, ud fra den viden og det overskud vi har lige nu. Min tilgang er oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at jeg ikke fortolker eller analyserer jeres fortælling, men forholder mig nysgerrigt til

Som rådgiver er det mit ansvar at skabe et trygt rum til de sårbare samtaler, hvor I vil føle jer set, hørt og forstået. Et behov man har med sig hele livet – ikke kun når man er barn.

 • hvordan livet opleves hos den enkelte i jeres familie
 • hvordan I påvirker hinanden med jeres måde at være på
 • hvilke konsekvenser adfærd har for kvaliteten i relationen. 

Samtalen tager afsæt i konkrete eksempler fra dit / jeres liv. Det gør det nemmere at sætte ord på.  I er eksperter på jeres liv og jeg er sparringspartner, der med min viden og spørgsmål støtter jer i, at finde svar, der giver nye erkendelser. Det til sammen, vil bane vejen for forandring, på det som ikke fungerer lige nu. 

Hvor godt kender du dig selv i forældrerollen?

Nedenfor er der lidt spørgsmål til egen reflektion.  Alle er temaer, som jeg også forholder mig til i samtalerne

Din historie og livsfortælling

Hvordan kommer din opvækst til udtryk i dine nære relationer?

Barndommens værdier

Skal din barndoms værdier og opdragelsesstil gentages, eller skal værdierne finjusterer eller måske helt omskrives?

Følelseshåndtering

Hvad er din erfaring med at være tryg ved og stå roligt i dit barns eller partners følelser og følelsesreaktioner?

Konflikthåndtering

Hvordan håndterer du en konflikt i dit parforhold eller med dit barn? Hvilke erfaringer har du fra din barndom at trække på?

Forældrerollen under pres

Hvordan beroliger du dig selv, når du er træt og presset, og samtidig har ansvaret for relationen, som den voksne i familien?

Egenomsorg

Får du taget hånd om dig selv, og føler du dig som et betydningsfuldt medlem af familien? Får du valgt dig selv til?

Kvalitetstid i familien findes ikke, som planlagt
afgrænset tid på et bestemt tidspunkt.

Det sker i kvantiteten af nærværende og tryg kontakt ...over tid