Familierådgivning styrker kontakten og letter stemningen i familien

Jeg har samtaler både individuelt og med begge forældre, som er blevet rådvilde og usikre i forældrerollen. Et af de mest betydningsfulde temaer i børnefamilien er måden, vi kommunikerer med hinanden. Gennem dialogen, skaber vi forældre tryghed, forudsigelighed og rammer. Det hjælper børnene til at forstå sig selv bedre. 

De fleste konflikter, utilfredshed og mistrivsel i familien handler oftest om kontakt – mangel på kontakt eller kvaliteten af den kontakt, som det er muligt at tilbyde barnet. Tryg kontakt for barnet er at blive forstået, set og hørt på en ikke vurderende eller definerende måde.  Nærende kontakt er en mangelvare i vores hverdag.  Mangel på kontakt får barnet til at føle sig betydningsløs eller ikke værd at elske. Følelser som barnet kan skjule, og som bliver grobund for mistrivsel, der kommer til udtryk på forskellige måder. Barnet kan have en udadreagerende eller en indelukket/tilbagetrukket adfærd. Vi næres alle af kontakt med andre mennesker, og børn vokser og udvikler sig i kontakten til deres forældre.  Det er i samspillet barnet rustes til på sigt, at kunne mestre svære tanker og følelser i livet som voksen. Kontakt foregår både gennem krop, øjne, tone og ord. Jeg er meget optaget af kombinationen af disse, fordi de er fundamentet for at opbygger tillidsskabende kommunikation i familien, der giver følelsen af tryghed og samhørighed. Vi kommer ubevidst med et enkelt ord i en bestemt tone på et øjeblik, til at miste kontakten til hinanden. Det øjeblik som starter en konflikt eller hvor vi trækker os væk fra hinanden. Det gælder både børn og voksne.

Forældre opsøger mig, fordi deres barn ikke trives. Det påvirker dynamikken i hele familien. Ofte udspringer mistrivsel i familien af det samspil, som foregår imellem de voksne, dynamikker eller stemninger i familien. Det de voksne ikke tager ansvar for lander som barnets ansvar. Det er i den ansvarsfordeling de største problematikker udspringer fra. Derfor er børn sjældent med til samtalerne.  Børn fungerer som små røgalarmer for det, der ikke fungerer i familien eller som vi lider under. Som forældre bliver vi nødt til  at være nysgerrige på, hvad vi bidrager med af sund eller usund energi og adfærd ud i familien. Det skaber forandring, som ringe i vandet.

Din udvikling sætter nye aftryk

Forestil dig, at en krise hos barnet fører til en bedre relation mellem jer

Ved du hvordan dit barn har det, eller formoder du, hvordan dit barn har det?
Vi kan kun vide, hvordan et barn virkelig har det, hvis barnet er åben for kontakt og det er trygt at udtrykke sig overfor de voksne.  Når kontakten fra de voksne er nysgerrig, ikke definerende, fortolkende, fri for skjulte dagsordner og ledende sætninger og fri for ord og sætninger, der lander som skyld og skam hos barnet – SÅ kan vi bane vejen til barnets indre verden og få en større forståelse for, hvordan det i virkeligheden har det.

Du kan sige fra og nej med god samvittighed
Du kan bevare roen, og være med barnets følelsesudbrud
Du vækker tillid og lyst hos barnet til mere kontakt
Du lærer samtaleopbygning og spilleregler for god kontakt
Du lærer at lytte bag ordene
Du begynder at registrere de trygge øjeblikke
Du ruster dit barn til at håndtere egne følelser i fremtiden
Du ruster barnet til voksenlivet
Du får et bedre forhold til dit barn
Du styrker lederskabet og troen på dig selv som forælder 

Hvor mange samtaler skal der til?

Det er aldrig til at forudsige, hvor mange gange der skal til, for at der sker en forandring. Nogle problematikker klares over en samtale og med ændret fokus og adfærd, når I kommer hjem. Andre gange kræver det en længere undersøgelse af, hvad der kan være på spil hos barnet, når trivslen er udfordret eller adfærden ændret.

Når vores adfærd bliver barnlig sammen med vores børn, er det godt at kunne hente den voksne i dig tilbage i relationen. I nogle tilfælde anbefaler jeg individuel terapi, for at arbejde med uhensigtsmæssig gamle mønstre, der aktiveres i nogle situationer sammen med dit barn. Vi kan have erfaringer i vores rygsæk, der aktiverer en uhensigtsmæssig adfærd, som fx. vrede eller tilbagetrækning, når vi støder ind i lignende situationer med vores børn.

Min tilgang

Jeg tager altid udgangspunkt i, at vi som forældre gør det bedste vi kan, ud fra den viden og det overskud vi har lige nu. Min tilgang er oplevelsesorienteret, hvilket betyder, at jeg ikke fortolker eller analyserer jeres fortælling, men forholder mig nysgerrigt og tager udgangspunkt i praktiske eksempler fra jeres hverdag. Det gør det nemmere at sætte ord på. I er eksperter på jeres liv og jeg er sparringspartner, der med min viden og spørgsmål støtter jer til at finde svar, der giver nye erkendelser. Det til sammen, vil bane vejen for forandring, på det som ikke fungerer lige nu

Det er mit ansvar at skabe et trygt rum til de sårbare samtaler, hvor I vil føle jer set, hørt og forstået. Et behov man har med sig hele livet – ikke kun, når man er barn.

Nu er du den voksne - hvor godt kender du dig selv?

Din historie og livsfortælling

Hvordan kommer din opvækst til udtryk i dine nære relationer?

Barndommens værdier

Skal din barndoms værdier og opdragelsesstil gentages, eller skal værdierne finjusterer eller måske helt omskrives?

Følelseshåndtering

Hvad er din erfaring med at være tryg ved og stå roligt i dit barns eller partners følelser og følelsesreaktioner?

Konflikthåndtering

Hvordan håndterer du en konflikt i dit parforhold eller med dit barn? Hvilke erfaringer har du fra din barndom at trække på?

Forældrerollen under pres

Hvordan beroliger du dig selv, når du er træt og presset, og samtidig har ansvaret for relationen, som den voksne i familien?

Egenomsorg

Får du taget hånd om dig selv, og føler du dig som et betydningsfuldt medlem af familien? Får du valgt dig selv til?

Det siger andre forældre om mig

Du er kommet ind i vores liv, hvor vi virkelig havde brug for din viden. Tusind tak for vores samtaler – de har været guld værd for vores familie. Vi kan mærke en helt anden varme, glæde…alt muligt godt som er sket for relationerne i familien. Svært at sige det hele, men du ramte så præcist med dine ord om at sætte tempoet ned. Sænke stress niveau og omfavne nutiden fremfor måske at tænke for meget frem. Din øvelse med at ”reframe” vores søn, har hjulpet især mig (far). Elsker at tænke på ham som vores smilende, hoppende tigerdyr. Det er blot nogle få linjer, men du har haft meget stor betydning for os
Anonym famile
forældre til 3 børn
Vores familie tog kontakt til Anne da vi har et barn med ADHD diagnose, som vi følte vi havde behov for nogen værktøjer til at kunne få en rolig og mindre konfliktfyldt hverdag. Vi fik dog meget mere end blot en værktøjskasse fuld med redskaber ! Anne er super god til at aflæse de underliggende udfordringer og får fat på grundstenene, således at det ikke bliver et kvick fix, men en rigtig god holdbar løsning! Vi som familie er rigtig glade for den sparring og indsigt som Anne , på en rigtig god og tryg måde, gav os med i bagagen til fremadrettet brug. Vi har nu en dejlig dreng i balance og har selv fået optimeret vores forældrerolle samt værktøjskasse..
Familien Steensen
Forældre til 2 børn

Snak om det

Psykoterapeut Karen Glistrup har skabt universet SNAK OM DET. Som hende tror jeg på, at det er vigtigt for børns trivsel, at få hjælp til at forstå og danne mening omkring det, de sanser der foregår i familien, men som ingen tør tale om. Det er ofte med de gode hensigter at skåne barnet, men forskning viser, at det har den modsatte effekt.

Jeg er videreuddannet hos Karen Glistrup i “Snak om det” og tilbyder støtte til at få sagt det usagte i din familie.

Kvalitetstid i familien findes ikke, som planlagt
afgrænset tid på et bestemt tidspunkt.

Det sker i kvantiteten af nærværende og tryg kontakt ...over tid