Individuel terapi

Går du med til for meget og strækker dig for langt i dine relationer? Har du svært ved at sætte grænser og give udtryk for dine behov? Over tid fører den strategi til mistrivsel sammen med andre.

Jeg har specialiseret mig i de relationelle spilleregler og tilbyder individuel terapi til dig, der kommer til kort i dine nære relationer og længes efter følelsen af at høre til og have betydning.

Jeg hjælper med at stille skarpt på, hvad du gør med dig selv sammen med andre og hjælper til nye strategier. Min erfaring er, at når vi  føler os “uden for” nogle gange er en selvpåført oplevelse vi skaber inden i os selv. At vi udstøder os selv fra flokken(familien), mens vi lægger ansvaret for egen trivsel over på andre.

Står du hver dag ved din hoveddør og tænker, at i dag, vil du træde ind ad døren og være varm og blid som morgendug, men på et split sekund er du tilbage i den gamle version, som skaber afstand til eller konflikter med dine nære relationer.

Individuel terapi er for dig, som synes det er svært at holde af dig selv, tage din plads, ofte føler dig stresset, er en pleaser eller for tilbageholdende med dig selv i dine relationer. 

Terapi er for dig, der oplever mere lidelse end livfuldhed i dit liv og som har svært ved at være dig selv sammen med andre og længes efter at føle samhørighed i dine relationer.

Sammen besøger vi de indre landskaber og kigger på, hvor dine  overbevisninger, mønstre og reaktioner sammen med andre kommer fra. Måske har din nuværende adfærd været din redningsplanke som barn, men i dag spænder samme strategi ben for mere glæde og samhørighed i dit liv og kan til tider opleves, som at sabotere sit eget liv.

Terapi er vejen til at stå stærkere og mindre påvirket af livets udfordringer og eksistensielle livskriser. At det bliver muligt at stå lidt roligere i det ubehag det fører med sig at turde vælge sig selv, sige nej og sige fra til alt det, der er for meget. Terapi baner vejen til, ikke at gøre alting til et drama eller til andres skyld eller “min egen skyld”.

Genskab kontakten

Konflikter, tilbagetrækning eller ingen kontakt i vores nære relationer dækker over smertefulde følelser og en længsel efter samhørighed. Den indre stemme siger ofte: Ser du mig? Har jeg betydning?

Jeg faciliterer den forsonende eller svære samtale, for nære relationer, hvor det er blevet for svært at være sammen.

I relationer er det afgørende at opretholde balance mellem egen omsorg og opmærksomhed på den anden. Problemer opstår ofte, når vi mister denne balance. For at løse konflikter og genoprette forbindelsen er det nødvendigt at identificere problemerne og gøre det tydeligt, hvor I hver især er ramt.

Al ny forskning viser, at det der styrker relationer og som findes i sunde relationer inkluderer anerkendelse, varme, åbenhed, nærvær og respekt både for den anden og for os selv. Derfor bliver det så vigtigt at forstå, hvad der styrker og svækker forbindelsen i en relation. 

Relationskompetence er afgørende, fordi den direkte påvirker vores evne til at forbinde os med andre. Accept af forskelligheder i oplevelser og reaktioner skaber ligeværdighed. Ægte åbenhed kræver, at vi slipper vores forventninger til den anden og i stedet er nysgerrige på hinanden.

Vi må undgå at blive for afhængige af den andens respons og tage ansvar for vores egne følelser. Selvomsorg og selvberoligelse er to vigtige nøgler til at opretholde sunde relationer.

En relationskompetent samtale bygger på to faser: fokus på egen oplevelse og derefter empati og forståelse for den anden. Evnen til at mentalisere, altså at se sig selv udefra og andre indefra, er afgørende for relationens kvalitet. Når mentaliseringsevnen svigter, kan det føre til rigiditet og konflikt.

De største faldgruber i relationer inkluderer manglende opmærksomhed på sårbarheder, manglende selvrefleksion og oversimplificering af hinandens forskellige måde at være i verden. 

Jeg arbejder kun med relationer, hvor begge ønsker at arbejde med sig selv og med relationen.

Terapi der styrker relationer.

Jeg tilbyder terapi til dig/jer, som har det svært i dine nære relationer. Du ønsker, at kunne gøre eller sige noget andet, eller være på en anden måde i relationen. I stedet kommer du til at gentage den samme uhensigtsmæssige adfærd over for dig selv, din partner eller dine børn og skaber større afstand i relationen.

Det siger mine klienter i terapi

Har gået hos Anne et lille års tid og wauw, hvor er der sket meget udvikling hos mig. Hos Anne har jeg følt mig tryg fra dag 1 af. Hun har en ro og aura som gør, man har lyst til at træde ud af komfort zonen. Jeg har kunne tage det i mit tempo undervejs og Anne har holdt rummet og samtale på en kærlig måde, med masser af empati og støtte. Hun er nærværende, blid og giver en masser af tid, til man kan være i det man mærker og sanser. Varmeste anbefaling herfra.
Carsten 50 år, Gentofte
Vil blot sige mange tak for vores samtaler. Igennem det sidste år har tiden været svær og presset for mig og Anne har været til stor inspiration og støtte. Tak fordi du bærer så stor medmenneskelighed og omsorg med dig. Vores samtaler har været uvurderlige for mig. Du er nærværende og forstår at berolige mit nervesystem, når der er behov for det. Pludselig er der mindre drama, mere ro og overskud hos mig. Sidst men ikke mindst tak for at have bidraget til, at jeg nu er bevidst om vigtigheden af at have nære og stærke relationer, hvor tryghed, åbenhed, fortrolighed og tillid kan vokse. Mine allerbedste anbefalinger til dig.
Kvinde 54 år, anonym

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte, accepterer du brug af cookies.