Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Børn er altid på udkig efter meningsgivende sammenhæng. Derfor skal vi snakke med børn om den virkelighed, de er en del af.

Vi vil så gerne skærme vores børn for unødige bekymringer. Mange af os har derfor i den bedste mening undladt at fortælle vores børn om noget af det, som vi selv er berørte, bekymrede og måske belastede af. Når vi fortier, dækker over eller lader som om, laver børn deres egen forståelse, som ofte hedder: “Det er nok min skyld, mor eller far har det sådan!”  Ud af den misforståelse gror følelser af skam og forkerthed.

 Børn sanser alt, og de bliver lettede, når vi er ærlige. Troværdige forældre skaber sunde børn.
Det kan godt være lidt svært at få taget hul på snakken, når ens egne følelser er i spil. Og mange spørgsmål er i spil:

  • Hvornår er det rette tidspunkt?
  • Er de for små?
  • Hvad hvis børnene nu ikke vil snakke?

En forældresamtale og 1 eller 2 familiesamtaler

Jeg tilbyder sparring i netop disse overvejelser og hjælp til at få taget hul på en god snak med børnene. I denne type samtaler er der hverken tale om terapi eller behandling, men udbyttet bliver ofte forløsende. Samtalerne kan hjælpe til, at få fjernet et for stort ansvar fra barnets skuldre og hjælper til at give en meningsgivende sammenhæng, så det er fri for at gætte, spekulere eller bekymre sig unødigt.
I 2022 tog jeg specialet “De svære samtaler” med erfarne familie- og psykoterapeut Karen Glistrup som underviser. Det har gjort, at der
 ikke længere der er noget, der er for svært for mig at tale med børn  og deres forældre om.

Første samtale er udelukkende med de/den voksne. Det er en grundig samtale, som skal give mig et indblik i familiens fortælling og udfordringer. Anden samtale kommer barnet/børnene med, og I får hjælp til at få taget hul på den vigtige snak om den virkelighed, barnet/børnene er en del af. 

Er du nysgerrig efter at vide mere om Karen Glistrups univers SNAK OM DET eller læse hendes populære bog... "Hvad børn ikke ved... har de ondt af, så klik på links nedenfor.

Jeg spurgte min datter:
"Hvad er det vigtigste de voksne skal lære?"

Hun svarede:
"At de lytter ordentligt efter, hvad man siger"