Jeg tilbyder forløb til forældre med fokus på
tillidsskabende kommunikation og følelseshåndtering

For at få børn til at fortælle om deres tanker eller komme til os, når de har det svært, må vi være trygge at komme til.  Tryghed i den sammenhæng betyder, at vi er gode til at være sammen med barnets følelser eller reaktioner uden at ville have dem til at gå væk. At vi er gode til at forholde os nysgerrige på hvad barnet reagerer på, uden selv at ville fixe problemet og få det til at gå væk hurtigst muligt. Når vi som forældre kan være sammen med vores børn med det der er, føler de sig set, hørt og forstået. Vi behøver ikke være enige, men vi har brug for som mennesker, at have lov til at have det som vi har det. 

Ved du, hvordan dit barn har det, eller formoder du, hvordan dit barn har det? Vi kan kun vide, hvordan et barn virkelig har det, hvis vi taler med det på en nysgerrig og ikke definerende eller fortolkende måde. Uden at kaste med skyld og skam gennem ord og uden skjulte dagsordner og ledende sætninger. 

  • lytte og lytte bag ordene
  • rumme de svære følelser uanset hvad de måtte være, sammen med barnet
  • være nysgerrig på barnets reaktioner
  • hjælpe dem med at sætte ord følelsen, der ligger bag reaktionen.  
Der er noget der virker i kommunikationen med børn, og så er der noget der iKKE virker. Både det nonverbale og verbale har undervurderet stor indflydelse på udvikling af barnets selvbillede.  At skælde ud handler ikke kun om, at blive råbt af, men også hvad vi for sagt hen over dagen og på hvilken måde. Der findes 10 former for skældud, som ikke handler om lydniveau, men om at blive gjort forkert, nedgjort eller udskammet. Noget mange forældre selv har oplevet i opvæksten, og kommer til at gentage over for deres eget barn. Neurovidenskaben er nået langt med at beskrive, hvordan vi formes af de relationer vi vokser op iblandt – især af omsorgspersoner.

Forestil dig, at dit barn oplever en krise, og jeres samtale fører til en løsning og en bedre relation mellem jer. 

Når du kombinerer bevidsthed om egen adfærd og kunsten at tale med børn, bliver det muligt at gå fra konflikt og usikkerhed til, at blive dit barns vigtigste og trygge samtalepartner. Gevinsten på den lange bane bliver, at dit barn får en følelse af, bedre at kunne mestre sit eget liv.

Læs mere om indholdet

 Alle er temaer jeg inddrager i forløbet med udgangspunkt i praktiske eksempler fra din/jeres hverdag.

Det trygge barn

Hel basal viden om, hvad der skal være til stede i relationen og familien, for at barnet føler sig trygt og hvorfor, det er så vigtigt for alle i familien, at lære at håndtere og regulere følelser og vanskelige tanker. Vi kigger på, hvilke erfaringer du har med fra din barndom og din evne til at berolige dig selv under pres.

Spilleregler i en god samtale

Hvad skal der til , for at de spontane samtaler i hverdagen er tryghedsskabende og relationsopbyggende. Hvordan planlægger du nogle gode rutiner for at gøre plads til de vigtige eller svære samtaler,

Følelser og deres budskab

Følelser er vores GPS og kommer med vigtig information, vi skal forholde os til. Vi reagerer alle på at få følelser lukket ned. Du lærer samtaleopbygning, til at kunne forholde dig nysgerrigt og møde barnets vanskelige følelser og sætte ord på. Det skaber nærhed imellem jer.

Grænsesætning

Grænsesætning udtrykkes i et personligt sprog der begynder med "jeg..."". Det gør dig til en tydelig forælder og børn oplever tydelighed som trygt og tryghed styrker udviklingsmuligheder. Samtidig styrker det barnets evne til at håndtere krav og modgang. Bevidstheden skærpes om din erfaring med grænsesætning og tone i pressede situationer.

Skjult skæld-ud

Vi behøver ikke skælde ud for at opdrage og al forskning viser, at det har en nedbrydende effekt på børn. Du lærer at genkende de 10 former for skældud, som ikke handler om at hæve stemmen og som alle ubevidst bruger i opdragelsen, men ikke kender effekten af. Du bliver naturligvis introduceret til alternativer til skæld-ud.

Dit udbytte sætter nye aftryk

Du vil kunne sige fra med god samvittighed.

Du kan bevare roen i barnets følelsesudbrud.

Du vækker tillid og lyst hos barnet til mere kontakt.

Du lærer samtaleopbygning og spilleregler.

Du lærer at få øje på de trygge øjeblikke med dit barn.

Du ruster dit barn til at håndtere egne følelser i fremtiden.

Pris og praktisk

Vi investerer i biler, hår og tøj, men har du overvejet at investere i måden du henvender dig til dit barn? Hos mig, investerer du i at udvikle og justere evnerne til at tale med dit barn, UDEN at skubbe væk, UDEN at efterlade barnet med uforløste følelser, som det endnu ikke selv kan sætte ord på, UDEN at slå med tungen, UDEN at barnet føler sig misforstået og SAMTIDIG holde fast i at være DIG, frem for en forældrerolle med dårlig samvittighed. Sammen med mig, investerer du i at bygge en åben og tæt relation til dit barn/børn. Findes der noget mere værdifuldt, som ikke kan prissættes? Det du lære vil aldrig tabe sin værdi.

  • 5 samtaler af 75 min. alene eller som par.
  • 2 opfølgende samtaler af 60 min. efter endt forløb (eventuelt online). Afholdt inden for ½ år efter endt forløb.
  • Ikke bindende betaling, før den første samtale er afholdt. Kemi og forventningsafstemning skal være på plads, før du kan tage den endelige beslutning om din eller jeres investering.

I alt 4.495 kr.

Jeg spurgte min datter:
"Hvad er det vigtigste de voksne skal lære?"

Hun svarede:
"At de lytter ordentligt efter, hvad man siger"

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte, accepterer du brug af cookies.