Mit hjertebarn

Det vigtigste i vores samarbejde er, at I føler jer mødt og forstået. Trygheden imellem os er fundamentet for en god relation, fordi det skaber tillid til, at kunne tale om det svære og ofte sårbare. Derfor er det vigtigt for mig, at vi altid tager en snak, hvor vi fornemmer om kemien er god og hvor vi forventningsafstemmer.

De sidste 14 år har jeg i min uddannelsesretning og mit arbejde været dybt optaget af, hvordan vores relationer påvirker os og omvendt. Mit helt store hjertebarn er kvaliteten af den kontakt vi kan stille til rådighed, fordi den er afgørende for stemningen i familien. Har familien en grundlæggende følelse af samhørighed eller følelsen af ensomhed? Om vi er børn eller voksne længes vi alle efter at blive set, mødt og forstået uanset, hvordan vi har det. Er det ikke den oplevelse vi har opstår forkertheden, ensomheden og i kølvandet af det, mistrivsel, en indre uro og rastløshed. Nogen vil endda opleve det som en generel utilfredshed med livet, omgivelserne, relationerne, eller hvad der kan får skylden, for den manglende livskvalitet. Kvaliteten af kontakt i vores nære relationer kan trænes, og er efter min mening en overset kompetence der bliver taget for givet. Måden vi møder vores børn og andre nære familierelationer har en afgørende betydning for vores generelle trivsel på daglig basis. Der er altid en mening med adfærd og reaktioner hos både børn og voksne. 

 Jeg hjælper forældre med at oversætte deres egen og børns adfærd til ord og via den tilgang minimere konflikter og styrke trivslen og en oplevelse af samhørighed.

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte, accepterer du brug af cookies.