Slip dine sensitive styrker fri

Slip dine sensitive styrker fri er et tilpasset udviklingsforløb til dig, der er træt af at tænke negativt om dit personlighedstræk og forbinder det med for mange udfordringer frem for fordele. Gennem 6 samtaler bliver du klædt på til at håndtere dit liv som særligt sensitiv på nye måder, der vil have en positiv betydning for både din trivsel og dit overskud.

Du har læst en masse om, at være særligt sensitiv, men mangler hjælp til at handle på dit ønske om forandring. En forandring, der skal til for at opleve fordelene ved personlighedstrækket, øge dit selvværd og minimere overstimulering.

Genkender du disse tanker?

 • Jeg føler ofte en indre uro og mangel på overskud.
 • Jeg bliver påvirket af andres mening, humør, kropssprog og ansigtsudtryk.
 • Jeg forstår ikke, hvordan andre klarer så meget og føler mig sart.
 • Jeg er dårlig til at prioritere mig selv og mangler overskud til egne interesser.
 • Jeg siger ikke fra til opgaver og sociale arrangementer, jeg ikke magter.
 • Jeg har svært ved at håndtere eller slippe sårende bemærkninger.
 • Jeg føler ofte behov for at være alene og kommer med undskyldninger for det.
 • Jeg føler mig tit så træt og overstimuleret, at jeg ikke orker at være høflig.
 • Jeg lytter ikke til egne behov og værdier, men pleaser andre.
 • Jeg har svært ved at træffe beslutninger og fokuserer efterfølgende på det, jeg ikke valgte.
 • Jeg har svært ved at acceptere fejl, og perfektionismen fylder.
 • Jeg gennemtolker en sårende bemærkning, og har svært ved at slippe den.

Hvis du genkender flere af disse tanker ovenfor, så læs videre, for det kan du også lære at håndtere og tage kontrol over. Giv ikke op, men giv dig selv den bedste gave, og investér i dig selv og i din fremtidige livskvalitet.

Alt dette får du med og det handler kun om DIG

Trin 1: Elsk dit personlighedstræk

Det er en lettelse for mange at opdage, at de er særligt sensitive. Meget giver pludselig mening, men det er samtidig en stor mundfuld mentalt at skulle håndtere alle disse refleksioner over sit liv. Der opstår et behov for at rydde op i tanker og følelser og organisere dem på en ny måde. Det er en overvældende og til tider frustrerende periode at befinde sig i. Den indre tumult kan skabe en overbevisning om, at det er en belastning og begrænsning at være særligt sensitiv.
På dette trin arbejder vi med at få et positivt mind-set for dit personlighedstræk, så du kan være ærlig over for dig selv og andre omkring det. Under samtalen vil du opdage styrkerne i trækket med udgangspunkt i dit liv og din hverdag.

Trin 2: Find dine energislugere og skab åndehuller

Dit syn på personlighedstrækket er i positiv udvikling. Trin 2 handler om at lære at bliver skarp på, hvad der dræner dig, og hvordan det kommer til udtryk. Hvordan er din adfærd? Hvordan føles det psykisk og ikke mindst fysisk? Du lærer at registrere, hvornår du er ved at nå din grænse, og hvad du kan gøre.
Vi finder nogle af dine største energislugere og fjerner de overbevisninger og forhindringer, du har omkring det at ”have lov” at trække sig, at holde pause, at lytte til og prioritere sig selv.
I løbet af vores samtale bliver du klar over, hvad der er åndehuller og energigivere for dig. Hvad er en pause for dig? Hvad er din definition af en pause?
Efter trin 2 vil du oftere kunne opdage en overstimulering i optrapningsfasen og vide, hvordan du skal handle på det og bevare den indre ro og ikke tære på overskudskontoen. Du vil lære at styre dit energibudget ud fra et nyt afsæt.

Trin 3: Kend din grænse og sig nej med god samvittighed

Er du styret af higen efter anerkendelse, frygt for ”afvisning af flokken” eller af at have styr på det hele og klare det hele?
Mange har svært ved at sige nej og sige fra uden dårlig samvittighed på trods af den indre GPS, der nærmest råber til dig, at du ikke skal svare ”ja” eller byde ind lige i dag. Svar og beslutninger, der ofte er efterfulgt af flere timers indre dialog med sig selv. Hvis bare jeg havde sagt nej …, hvis bare jeg ikke havde sagt, at jeg nok skulle gøre det … – for til sidst at komme ud i alle mulige tænkelige strategier og små løgne for at slippe ud af forpligtelsen igen. Det gavner ingen at ignorere egne grænser.

At sige nej med god samvittighed kræver højt selvværd og en forståelse for, at vi kun selv kan tage ansvar for at skabe det liv og de rammer, hvor man trives. Dernæst kommer handling og mod – mod til at sætte sig selv som 1. prioritet. Det handler ikke om egoisme, men om din trivsel og i sidste ende din sundhed. At overskride egne grænser afføder stress og kan i sidste ende være årsag til, at du slet ikke kan være der for andre.
Hvad forhindrer dig i at bruge din tid på mere af det, du savner at gøre, og som sikkert lader dig op? Hvad forhindrer dig i ikke at føle nok værd til selv at bestemme over dit liv? 

Trin 3 lærer dig at tage styring over din egen kalender og finde svar på, hvilke tanker og mønstre der i dag driver dig til at påtvinge dig selv mere, end du har energi til?

Trin 4: Kend dine kerneværdier og gør op med pleaser-genet

Fra trin 3 har du lært, at du som sensitiv har en indbygget GPS – den bedste på markedet. Den lader dig også vide, hvornår du går mod dine værdier. Kender du dine indre værdier? Er der områder i dit liv, hvor du konsekvent ignorerer, at du overskrider dine værdier? Værdikonflikt er en meget stressende faktor.

En værdiafklaring vil afsløre, om de værdier, du har, også er dem, du lever efter.
Ofte handler pleaser-genet om behovet for at drage omsorg eller higen efter anerkendelse. Omsorg er godt, men det må ikke fylde så meget, at det kvæler dig i manglende omsorg til dig selv. Anerkendelse er også godt, men bedst når man ikke selv beder om den. Pleaser-genet er tæt forbundet med det særligt sensitive personlighedstræk og kan være medvirkende til, at vi havner i værdikonflikter.

Vi zoomer ind på dit pleaser-gen og finder ud af, hvor og i hvilke sammenhænge det særligt optræder og dræner.

Trin 5: Bliv opmærksom på din føle-tanke-handlingsstrategi?

Godt ingen kan høre, hvad vi tænker, men blot gætte ud fra vores adfærd.

På dette næstsidste trin introduceres du til et af de mest – i mine øjne – kraftfulde værktøjer til at tage ansvar for vores selvværd, reaktioner, følelser, adfærd og humør, uanset om du er eller ikke er særligt sensitiv. Når du lærer og træner denne kognitive tilgang til at håndtere negativ tankevirksomhed, har du altid værktøj parat til styrkelse af selvværd og mod og til at ændre gamle reaktionsmønstre. Når du tager ejerskab af dine egne følelser tager du ansvar for, hvordan du gerne vil være og for at præge din hverdag. Slut med bare at acceptere det humør, du nu lige har på et givent tidspunkt.
Eksempel: Du vågner en morgen og kan mærke, at du er irritabel. Hvad gør du for at blive irriteret? Hvad er det, du i dine tanker siger til dig selv? Hvilken følelse efterlader tanken dig med? 

Du lærer hvornår og hvordan du formulerer nye understøttende sætninger samtidig med, at du får en forståelse for, hvordan du selv kan have stor indflydelse på dine følelser og din adfærd.

Overstimulering er ofte en drænende cocktail af indre uro, selvbebrejdelser og følelsen af fortabthed. Netop derfor er føle-tanke-handlingsstrategien så vigtig at få indarbejdet for at kunne tænke støttende tanker, der hjælper dig til hurtigere at komme tilbage i balance og genskabe troen på eget værd.
Følelser kommer fra tanker – lyt godt efter.
Prøv at lægge mærke til næste gang, du reagerer negativt på et eller andet. Hvad tænker du, hvordan er sætningen formuleret i dit hoved? Støtter den dig på nogen måde eller får de bedste sider frem i dig?
Øvelsen må naturligvis OGSÅ gerne afprøves hvis følelsen du får er en positiv en af slagsen.
Prøv det … fx. hele dagen imorgen. Jeg hører gerne, hvad du registrerer.

Trin 6: Teflonstrategien og et sundt beslutningsmiljø

Det kræver strategi ikke at lade sig påvirke af andres humør og adfærd. Hvilke tolkninger har du på andres adfærd? Særligt sensitive bruger energi på de mindste ting, som andre slet ikke har registreret. Selv et løftet øjenbryn kan mistolkes, og stemningen i klassen eller på arbejdet kan fylde alt for meget. Du lærer bl.a. at benytte teknikken fra trin 5 til at glide uden om andres adfærd, humør eller stemning, der ikke vedrører dig og stoppe tankespind.
Beslutninger kommer sjældent som skud fra hoften fra en særligt sensitiv. Personlighedstrækket viser sig ved, at du skal ud i alle hjørner og mulige senarier, for og imod, før beslutningen træffes. 

Når beslutningen er truffet, tænker du så konstruktivt fremad, eller bruger du tanker og energi på at arbejde videre med, hvordan det hele ville have set ud, hvis du havde valgt anderledes?

Du introduceres til værktøjer, der kan træne dig i at træffe beslutninger og fjerne tankerne fra det, du ikke valgte, og i stedet fokusere på det du har valgt.

Dit udbytte efter forløbet:

 • Du har gjort op med vaner og mønstre, der dræner dig og lært nye strategier.
 • Du kender dine grænser og tør vise dem.
 • Du er bevidst om, hvad der gør dig stærk, hvor du finder ro og lader op.
 • Du har en positiv indstilling til dit særligt sensitive personlighedstræk.
 • Du forstår, hvorfor andre ikke altid forstår dig – og er ok med det.
 •  Du har gjort op med frygtstrategier og har et sundt beslutningsmiljø.
 • Øget selvværd og du prioriterer dig selv.
 • Du er bevidst om egne værdier og ved, når de overskrides.
 • Du er opmærksom på, hvilke relationer der er gode for dig og hvornår.
 • Du træffer valg, der styrker dig og giver kræfter til det, der virkelig betyder noget.

Vores samarbejde
Jeg har stor erfaring med at leve som særligt sensitiv, kompetencerne, de rigtige værktøjer og et hjerte, der brænder for at støtte dig. Over 6 samtaler finder vi “dine sten i skoen”. Hele tiden med det fokus at du lærer at håndtere risikoen for overstimulering og øge dit selvværd. Trin for trin får du opbygget strategier, der hjælper dig til at bevare overskuddet til at komme igennem hele dagen i rationel og positiv tilstand.

Skal du vælge hele forløbet eller enkelte samtaler?
Du har læst en del om at være særligt sensitiv, men bliver ved at reagere og føle på samme måde som du plejer, så er det sammensatte forløb en rigtig god investering.

Du er allerede godt på vej, men har et særligt område du har svært ved at håndtere, så er 1-2 udvalgte trin eller emne efter eget valg noget for dig.

Ring til mig på 27 30 14 96 og få en uforpligtende snak. Så finder vi ud af, hvad der er det rigtige skridt for dig.

Priser
Pakkepris: 4.500,00 kr. indeholder 6 samtaler af 90 minutter
1 samtale: 800,00 kr. af 90 minutter med fokus på et bestemt trin

Klassisk sensitiv?

Du har foden på bremsen og kaster dig helst ikke ud i det ukendte. Den fornuftige og eftertænksomme type der sjældent roder sig ud i noget man ikke kan trække sig ud af igen.

RÅD: Forbered dig selv på at tage små udfordringer engang imellem, så du oplever, at der ikke sker noget farligt ved det. Det vil hjælpe dig til ikke at begrænser dig selv for nye oplevelser og chancer i livet

Nyhedssøgende sensitiv?

Du er nysgerrig på nye mennesker, steder, aktiviteter og får tit ideer der skal prøves, men energien slipper nogle gange op før tid, fordi du ikke er opmærksom på dine grænser og mængden af overskud på energikontoen. Sker det, er du ikke altid den omgængelige version du ellers er overfor dine omgivelser.

RÅD: Husk at sætte lige så meget ind på energikontoen som du hæver og allerhelst lidt mere …