Om min tilgang

Jeg hjælper forældre med at tage magteløsheden ud af relationen til deres børn. Det skaber gensidig tryghed.

Forestil dig, at dit barn oplever en krise, og jeres samtale fører til en løsning, og bedre relation mellem jer…  Den situation brænder jeg for, at gøre til virkelighed, for så mange forældre som muligt.

Hvordan kommer du ud af legetøjsbutikken med relationen til dit barn intakt? Konflikter, udadreagerende adfærd, følelsesudbrud og andre svære situationer med børn opstår ud af det blå. Erfaringen med at håndtere dem er ofte lille, og forældre bliver magtesløse og mister kontakten til både sig selv og barnet. Det vækker en grundlæggende usikkerhed og følelsen af, ikke at slå til.  Ønsket om, at kunne handle anderledes i nogle situationer, kender vi nok alle .

Som familierådgiver er mit udgangspunkt altid, at alle gør det bedste de kan ud fra deres historie, erfaring og livsvilkår her og nu. I mit arbejde lyser jeg på ressourcerne. Sammen undersøger vi nysgerrigt, hvad der står i vejen for trivsel i relationen og finder nye veje. Det skaber fornyet energi og HÅB.

Jeg viser dig vejen, så du kan møde dit barn med nysgerrigheden forrest i en rar tone og med varme øjne. Især når det er svært at skulle være den voksne.

Du bliver i stand til at gå ind i relationen med dit barn med helt nye kompetencer. Konflikt- og følelseshåndtering, selvafgrænsning og tillid er alle ord, der bliver dit nye fundament i forældrerollen. Udfordrende øjeblikke bliver en helt anden oplevelse, fordi du møder dit barns adfærd med ro og voksen værdighed. I barnets øjne gør det dig til en tryg forælder at komme til.

Jeg tager ikke parti, men er på relationens side og forholder mig ydmygt til den store tillid, du viser mig ved at afsløre din sårbarhed. Jeg anerkender dig for det undervurderede store ansvar, du har påtaget dig. Vores samarbejde ruster dig til at gøre dine forventninger til dig selv i forældrerollen realistiske,- og jeg gør mig umage.

Jeg arbejder for, at så mange forældre som muligt klædes på til, at kunne føre trygge hverdagssamtaler med børn. Jeg holder mig opdateret og arbejder med en nysgerrig og praktisk tilgang. Erfaringen komprimerer jeg til konkret viden, du kan omsætte i dine hverdagssamtaler.

Tryg kontakt er fundamentet for udvikling af børns evne til at mestre eget liv resten af livet. Kvaliteten af den kontakt, børn bliver tilbudt, vælger de ikke selv. Derfor er det betydningsfuldt, at forældre interesserer sig for at lære kunsten at tale med børn og være en tryg omsorgsperson.

Derfor blev jeg familierådgiver

Jeg er lillesøster til en storebror og opvokset på landet sammen med min mor og far. Jeg var den forsigtige, generte pige, som var en sugekop på min mor de første mange år, og som frygtede soveaftaler. Der er ikke den ride lejr, jeg ikke er hentet hjem fra. Når solen gik ned kunne mine forældre være sikre på et telefonopkald, hvor jeg med sprød stemme sagde: “jeg har ondt i maven – vil I hente mig”. . Min introduktion til institutionsverdenen, var først i børnehaveklassen. Det var en voldsom overgang fra det stille liv hjemme på gården med få legaftaler til at indgå i helt nye rammer, grupperinger og en for mig stor verden. Jeg kendte ikke spillereglerne i så store grupper. Jeg husker, at min største frygt var, at blive uvenner med nogen. Lærere som elever. Så jeg hang i, tilpassede mig og gjorde hvad der blev forventet – som de fleste nok gjorde – dengang i 60’erne. 

Grunden til at jeg deler en kort sekvens af min barndom er ikke fordi,  du skal kende hele min historie, men for at belyse, hvor meget man som barn skal håndtere, rumme, lære og forstå. Her er brug for voksne der kan berolige, støtte, lytte, være tydelig og vise oprigtig interesse og tage det der fylder alvorligt. De kompetencer er det de færreste der har med sig i forældrerollen. Det havde jeg heller ikke selv, da jeg blev mor i 2009.

Min vej ind i forældrerollen kom med pludselig hastighed, da jeg fødte en lille pige 8 uger for tidligt – uden varsel.  En ny situation at stå i som par og nu med forældreansvar. Oplevelsen var naturligvis et chock – både fysisk og mentalt og den præmature fødsel blev efterfulgt af 2 måneders indlæggelse på neonatal afdelingen – nærmest uden søvn. Det betød, at jeg i en længere periode måtte håndtere både stress, angst og udbrændthed. Den periode stillede i høj grad krav til en øget bevidsthed om egen trivsel og adfærd og hvorfor relationen til hinanden er så vigtig i forhold til trivsel. Det blev også startskuddet til at gå i en anden retning fagligt.

At blive mor gjorde, at der opstod så mange spørgsmål, som jeg måtte finde svar på og vækkede en bevidsthed om, at jeg ikke have så meget erfaring at trække på. Jeg blev frustreret og ked af det, når det jeg gjorde ikke virkede. Selv når jeg følte jeg gjorde mit bedste, så havde det den modsatte effekt. Jeg kunne se, at jeg ikke altid var den hjælp og støtte min datter søgte, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre anderledes. Hvad siger jeg, hvis mit barn ikke vil eller tør det samme som andre, ikke vil afsted om morgenen eller ikke vil slippe mig, når jeg skal afsted? Hvordan håndterer og beroliger jeg mig selv og mit barn, når den følelsesmæssige reaktion viser sig. Jeg besluttede mig for at lære, hvordan jeg  kunne håndtere situationer med min datter, så jeg kunne støtte hende, når hun havde brug for det, i stedet for at kaste benzin på bålet og samtidig vide, at det ikke gjorde noget godt for selvværdet.  Jeg ville lære at håndtere konflikter og være en mor der ikke behøvede at gå på listefødder ud af vuggestuen. 

Jeg har brugt de sidste 13 år på at uddanne mig og forstå, hvordan man taler med og er sammen med sit barn, uden at fikse for at få barnets følelser til at gå væk, uden at skubbe hinanden væk gennem vores ord eller tone, samtidig med at jeg kan bevare den indre ro. Jeg falder stadig i, og det gør vi som forældre. Det har jeg forstået, at den del følger med. Der hvor jeg har mærket forandring er, at jeg forstår, hvad der er på spil på indersiden hos mig SAMTIDIG med at jeg kan forholde mig nysgerrigt til, hvad der sker på indersiden hos min mand og mit barn. Konflikter opstår, men med indsigt, virker stormene der kommer ikke så voldsomme, og jeg står stærkere i dem. Jeg er bare et menneske. Jeg fejler også – men jeg kan rydde op efter mig, i relationen med min datter og min mand på en respektfuld måde.

Uddannelser

Jeg er en kompleks kombination af forskellige uddannelser og min egen livserfaring.

  • Under uddannelse på 4. år til par- og familieterapeut hos Blackbird Institute
  • Speciale i facilitering af børnegrupper med underviser Rikke Hermansen
  • Speciale i svære samtaler med børn med underviserne Karen Glistrup og Marianne Schütt
  • Familierådgiver fra Blackbird Institute
  • Relationspraktiker fra Blackbird Institute
  • Stressvejleder fra Forebyg stress v/ Bjarne Toftegaard
  • Coach fra Manning Inspire 
  • Proffesionsbachelor i sundhedskommunikation, Suhrs Seminarium

Hvordan kommer du som forælder ud af en legetøjsbutik
med relationen intakt og pengene på kontoen?

Måske kender du situationen, men ved ikke,
hvad der skal til, for at den bliver anderledes?