Vil I prøve par- eller familieterapi?

I forbindelse med min uddannelse som familie- og psykoterapeut søger jeg løbende par og forældre, som vil indgå i et forløb, hvor jeg får mulighed for at træne terapiarbejdet. Til gengæld lover jeg, at I opdager nye måder, at være i relationen på og får personlige indsigter.

300 kr. for 75 minutter

Samtalerne foregår hos mig i Glostrup

Det kan I få ud af det

Partereapi

Terapi er en fantastisk mulighed for at lære sig selv bedre at kende, men også få muligheden for, at se sin partner fra et nyt perspektiv. Jo bedre vi kender os selv og reaktionsmønstrene, jo lettere bliver det, at kunne komme ud af fastlåste situationer, hvor vi som par kan få skabt en stor afstand imellem os. I vil få en forståelse for, hvordan jeres tilknytningsmønstre fra barndommen spiller en stor betydning for jeres relation og gentagne mønstre, der ofte ender i konflikt eller tilbagetrækning. Endelig vil I lære betydningen af, at tale i et personligt sprog, hvor I bliver på egen banehalvdel og at uhensigtsmæssig adfærd ofte dækker over dybe og smertefulde følelser. 

Problematikker i parforholdet kan udspringe af en længsel efter samhørighed, nærhed og en mere kærlig stemning imellem jer. 

Sessionerne er som udgangspunkt for jer begge, men I kan blive opfordret til, at tage en session hver, hvorefter I mødes igen til en ny fælles session.

Familieterapi

I vil få øje på uhensigtsmæssige dynamikker i familien, som påvirker relationen imellem jer. Når en person i familien mistrives eller er udfordret, vil det altid påvirke resten af familien. Uanset om det er en voksen eller et barn der mistrives. Når relationen mellem forældrene er dårlig påvirker det børnene. Derfor vil mistrivsel i familien altid tage afsæt i samspillet mellem forældrene til en start.

Problematikker i familien kan være, at stemningen i familien er blevet et konfliktfyldt farvand og at relationerne er på overarbejde. Teenageren kan have trukket sig, mere end normalt, de mindre børn kan være blevet mere udadreagerende eller har lukket ned. 

Det går I ind til

Jeg efterlever dansk psykoterapiforenings etiske regelsæt, hvilket betyder, at jeg har tavshedspligt.

Et forløb vil være på minimum 3 gange og gerne flere. Sessionen varer 75 minutter pr. gang og koster 300 kr. Jeg har brug for at optage samtalen på video. Videoen vil ikke blive vist til andre, og er til eget brug, for at kunne evaluere min tilgang, blinde vinkler, oversete reaktioner mm. Optagelsen vil naturligvis bliver slettet efter selv-evaluering.  Det sker som led i min uddannelse.

Under min uddannelse er der krav om, at jeg går i supervision hos en erfaren terapeut, for at kunne få sparring og støtte, til mine terapeutiske sessioner med øvepar.