Fra særligt sensitiv til sansestærk mor

Det er sundt, at kunne prioritere sig selv
Særligt sensitive mødre har større tilbøjelighed til at udvikle stress end andre. Stress er sundhedsskadeligt og alene af den grund er det vigtigt at du tager hånd om den overstimulering, der dagligt udfordrer dit nervesystem.

Fra særligt sensitiv til sansestærk er et miniforløb på 3 samtaler af 90 minutter, der har særligt fokus på, hvordan du undgår overstimulering og mærker dine grænser. Når du kender dig selv og din grænse for overstimulation og især hvordan du får beroliget dit nervesystem, vil du få større overskud til at fungere i rollen som mor på en tilfreds måde. Alle ved, at det kræver overskud, tålmodighed og tilsidesættelse af egne behov at blive forælder. Som særligt sensitiv har du sikkert opdaget, at netop de kompetencer ikke er dem, der altid træder tydeligst frem. De kompetencer kan du lære at håndtere og udvikle i en positiv retning.

Som særligt sensitiv mor er der helt klare områder, hvor du skal tage ansvar og sætte dagsordenen for at bevare overskuddet, undgå den korte lunte og kunne agere fornuftigt og rationelt. Med mangel på overskud forsvinder de rationelle svar og gennemtænkte handlinger, som efterlader dig med dårlig samvittighed, tristhed og en følelse af ikke at magte opgaven som mor.

Som mor og rollemodel viser du dit barn, at det er ok, at det både er sundt og vigtigt at prioritere sig selv. Men at prioritere sig selv kan kræve mod og er en stor udfordring for de fleste.

Nedprioriterer du egne behov?
Du vil mærke en forskel allerede den første uge, når du begynder at integrere de vaner, der skal til for at frigive overskud. Når følelsen af udbrændthed bliver for dominerende, så håber man mest af alt på, at det hele bare går over, og at man nok skal ændre sig – af sig selv. At der kommer noget en dag, der vil ændre på situationen. Det er DIG og kun dig der ved ændrede vaner og måder at agere og tænke på vil kunne gøre en forskel for dig selv og dine og omgivelser, og jeg kan hjælpe dig.

Et særligt tilrettelagte coachingforløb til den særligt sensitive mor, hvor du lærer:

  • at genkende dine symptomer på overstimulering og tage dem alvorligt
  • at bruge dine genopladningsstik dagligt
  • at prioritere dig selv med god samvittighed for at kunne være noget for dit barn
  • at turde sige nej til sociale arrangementer og andet, når du ved, du ikke orker
  • at bede om hjælp og uddelegere opgaver
  • at integrere en effektiv afslapningsteknik, som ingen andre bemærker

Du behøver ikke at forklare dig
Som særligt sensitiv mor behøver du ikke forklare dig for mig. Jeg ved, hvad du taler om. Derfor kan vi gå direkte til arbejdet med at skabe en hverdag med færre nedsmeltninger, en overskuelig kalender, og hvor det er dig, der sætter dagsordenen. Det der skal til, for at kunne være den mor, du gerne vil være, med mere overskud og langt færre dage med kort lunte. Min vej vil aldrig ligne din vej, men jeg kan hjælpe dig med at finde de strategier der passer til dit liv, din familie og i din rolle som mor.

Pris
3 samtaler af 90 minutter 2.250,00 kr.

” Det er svært, når jeg er overstimuleret
og har stillet for mange og for store krav til mig selv.
Flere krav end mit barn stiller.”